LIMFJORDSMUSEERNES SAMVIRKE

Velkommen til Limfjordsmuseernes Samvirke

Limfjordsmuseernes Samvirke er et samarbejdsforum for museerne rundt om den vestlige del af Limfjorden, der alle arbejder med kulturhistorien i Limfjordsegnen. De medvirkende museer er:

Museet for Thy og Vester Hanherred Morslands Historiske
Museum
Limfjordsmuseet MUSE®UM
Struer Museum Lemvig Museum

 

Limfjorden har siden forhistorisk tid forbundet de frodige lande ved dens bredder og har givet menneskene der mulighed for fangst, færdsel, samhandel og sociale kontakter. Fiskeri, søfart, færgefart og i nyeste tid turisme og lystbådssejlads er bare nogle af de emner, der har karakteriseret Limfjordsegnen gennem tiden. Limfjordsmuseernes Samvirke vil blandt andet samarbejde om fælles undersøgelser af Limfjordsrelaterede emner, som ikke bare kan afgrænses til et enkelt museums område, men som går på kryds og tværs af fjorden. Ideen med Samvirket er at samarbejde på tværs af museernes ansvarsområde og der igennem opnå bredere og tværfaglige perspektiver på arbejdet.